ENTEGRE RAPORLAMA
“Entegre rapor, bir kuruluşun içinde yer aldığı dış çevre bağlamında stratejisi, yönetimi,
performansı ve gelecekten beklentilerinin kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer yarattığının kısa ve öz bir iletişimidir.”
Detaylı Bilgi... İş Ortaklığı programı

Bazı Hizmetlerimiz

Yedekleme, Veri Güvenliği, Raporlama ve Analiz...
Analitik Raporlama

Tüm verilerinizi konsolide ederek analize hazır hale getirin Bütün veritabanları ile entegre çalışabilir yapı ile analitik raporlarınızı daha etkin alın.

Gerçek Zamanlı Analiz

Gerçek zamanlı Analiz ve raporlama, Bölümlere göre özel analiz yeteneği, Bölümleri gruplar halinde birleşetirerek rapor oluşturma yeteniği ya da bütünleşik analiz ile rapor alın.

Mobil Raporlama

Raporlarınıza ister mobil ortamdan ister pc de hızlıca oluşturarak firmanızın anlık analizini yapın.

Bulut Yedekleme

İş gücünüzde verileriniz ile keşifler yapma gücü verir. Böylece işinizi değiştirebilir ve liderlik edebilirsiniz.işletmenizi daha doğru ve etkin yönetebilirsiniz.

Entegre rapor hazırlayan şirketlerin %72’si maliyet avantajı sağladı

Entegre düşünce ve raporlama düzeni, kurumların hem finansal hem de sürdürülebilirlik performansını bütüncül bir biçimde ortaya koyarak, gelecekte yaratacağı değeri, fırsatları, stratejileri ve riskleri içeren verileri görebilmek kurumlar adına önemi her geçen gün artmaktadır.

“Entegre rapor, bir kuruluşun içinde yer aldığı dış çevre bağlamında stratejisi, yönetimi, performansı ve gelecekten beklentilerinin kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer yarattığının kısa ve öz bir iletişimidir.”

DEMO TALEP ET
Geleceğin Raporu

‘Geleceğin raporu’ olarak da adlandırılan ve Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting Council) – IIRC’nin 2011 yılında ilk kez başlattığı entegre raporlama sistemini kullanan şirketlerin raporlama ve analizden sağladıkları fayda oranlar ile yayınlanmıştır.

Verilerinizi Bilgiye Dönüştürün

Uçtan uca stratejimiz, kuruluşunuzun tüm köşelerinden ham verileri alır ve bunu, herkesin keşfedebileceği analitik hazır bilgilere dönüştürerek işletmeniz için doğru kararlar alamnızda yol gösterici olur.

Rekabet üstünlüğü, işinizin her alanında yeni keşifler yapmaktan geliyor. Ancak bu yalnızca analizlerinize kolay ulaşım ve hızlıca alabilmeniz ile mümkün olacaktır.

DEMO TALEP ET

Yeni nesil bir Raporlama ve Analiz

Analitik işinizin her köşesine yayılıyor. Nasıl olduğunu öğren.

Neden Entegre Raporlama?

entegre-raporlama
Yatırımcı açısından

Günümüzde yatırımcılar yatırım kararları alırken, şirketlerin finansal riskleri kadar finansal olmayan risklerini de görmek ve şirketlerin tüm bu risklerini nasıl yönettiğini ve kısa, orta ve uzun vadede nasıl bir değer yarattığını da bilmek istemektedirler. Entegre raporlama yatırımcıların şirketin gerçek değerini belirlemede ihtiyaç duyacağı tüm önemli bilgilerin bir çerçevesini sunarak şirket performansının daha bütüncül bir şekilde yansıtılmasını sağlar. Şirketlerin fiziksel ve finansal varlıklarının şirket değeri içindeki yüzdesi her geçen gün azalırken; şirket stratejisini, iş modelini ve ESG (Environmental, Social and Governance – Çevresel, sosyal ve yönetsel) performansını da içeren daha bütüncül ve şeffaf bir bilgilendirme yatırımcılar açısından belirsizliği azaltır.

⦁ Raporlamada kullanılan verilerin kalitesinin artmasını ve bu veriler arasında bağlantıların kurulmasını sağlar; yatırımcıların beklentilerine uygun ve önemli konuların raporda yer almasını sağlar.
⦁ Yatırımcılar için güvenilir, bütüncül, standart ve karşılaştırılabilir veri sağlar.
⦁ Yatırımcılar, önemli risklerine ve fırsatlarına ilişkin derin bilgisi olan şirketleri ayırt ederek, kaynaklarını daha iyi risk ve fırsat yönetimine sahip şirketlere yönlendirebilirler.

Yatırımcı açısından

Günümüzde yatırımcılar yatırım kararları alırken, şirketlerin finansal riskleri kadar finansal olmayan risklerini de görmek ve şirketlerin tüm bu risklerini nasıl yönettiğini ve kısa, orta ve uzun vadede nasıl bir değer yarattığını da bilmek istemektedirler. Entegre raporlama yatırımcıların şirketin gerçek değerini belirlemede ihtiyaç duyacağı tüm önemli bilgilerin bir çerçevesini sunarak şirket performansının daha bütüncül bir şekilde yansıtılmasını sağlar. Şirketlerin fiziksel ve finansal varlıklarının şirket değeri içindeki yüzdesi her geçen gün azalırken; şirket stratejisini, iş modelini ve ESG (Environmental, Social and Governance – Çevresel, sosyal ve yönetsel) performansını da içeren daha bütüncül ve şeffaf bir bilgilendirme yatırımcılar açısından belirsizliği azaltır.

⦁ Raporlamada kullanılan verilerin kalitesinin artmasını ve bu veriler arasında bağlantıların kurulmasını sağlar; yatırımcıların beklentilerine uygun ve önemli konuların raporda yer almasını sağlar.
⦁ Yatırımcılar için güvenilir, bütüncül, standart ve karşılaştırılabilir veri sağlar.
⦁ Yatırımcılar, önemli risklerine ve fırsatlarına ilişkin derin bilgisi olan şirketleri ayırt ederek, kaynaklarını daha iyi risk ve fırsat yönetimine sahip şirketlere yönlendirebilirler.

Diğer paydaşlar açısından

⦁ Kuruluşun tüm paydaşlarını daha iyi tanımasını ve her bir paydaşıyla farklı bir iletişim yöntemi belirlemesini sağlar, böylelikle paydaşlarla iletişimi kuvvetlendirir.
⦁ Kuruluşun tedarik zinciri ile olan ilişkisini ve bu zincir boyunca nasıl bir değer yarattığını anlatabilmesini sağlar.
⦁ Tedarikçilerin kuruluşla daha yakın ilişkiler kurmasını sağlar. Tedarikçilerin sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını artırır. Tedarik zinciriyle işbirliğini geliştirir.
⦁ Kuruluşun kendini ve yarattığı değeri paydaşlarına iyi anlatması, genç yeteneklerin kuruluşları daha yakından tanıyarak çalışmak istedikleri kuruluşu belirlemelerini kolaylaştırır.
⦁ Tüketicilerin sürdürülebilirlik konularında bilinçlendirilmesine ve daha sorumlu seçimler yapmalarına katkı sağlar.
⦁ Sosyal ve çevresel sorumluluk hissini artırarak hem çalışanlara hem de topluma ilham verir

İŞLETMENİZ İÇİN DİJİTAL ÇÖZÜMLER

Veri Yedekleme ve Kurtarma Çözümleri, Raporlama ve Analiz Çözümleri
Dökümantasyon ve İş Süreç Yönetimi, Elektronik Belge Yönetimi
E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-Mutabakat ve E-İrsaliye Entegratörlük Hizmetleri

İŞ ORTAKLIĞI BAŞVURUSU BİLGİ AL